از گوشه و کنار
کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان اعتصابات را شروع کنید و ماشین سرکوب را فلج کنید
Monday, 1st January, 2018  
اشتراک گذاری

اعتصابات و تجمعات قدرتمند و مستمر شما که در شکل گیری تظاهرات های روزهای گذشته نقش مهمی ایفا کرده است، اکنون میتواند نقش تعیین کننده ای در فضای سیاسی امروز ایفا کند. تظاهرات توده ای و وسیعی که در سراسر کشور شروع شده است، وضعیت جمهوری اسلامی را بسرعت بحرانی تر کرده و هر روز ابعاد بن بست و بحران حکومت را تشدید میکند. در پرتو این خیزش وسیع که در سراسر کشور جریان دارد، توازن قوا هرچه بیشتر به زیان حکومت و به نفع مردم تغییر کرده است. در چنین شرایطی اعتصابات شما خون تازه ای به تظاهرات ها میدهد، مانع سرکوب و کشتار مردم میشود و بحران حکومت را وارد فاز نهایی میکند.

تجربه سال ۵۷ مقابل همه ما قرار دارد. زمانی که حکومت شاه در برابر تظاهرات ها دست به حکومت نظامی در تهران و ده شهر دیگر زد، کارگران با اعتصاباتشان به میدان آمدند و ناتوانی حکومت را ده چندان کردند. حکومت توان سرکوب تظاهرات ها از یک طرف و خاتمه دادن به اعتصابات را نداشت و در چنین شرایطی بار دیگر و بسرعت تظاهرات ها جان تازه ای گرفت و نهایتا با اعتصاب سراسری کارگران حکومت شاه در هم شکست.

همه جا دست به اعتصاب بزنید و نقش تاریخی خود را ایفا کنید. اعتصابات شما همگام با تظاهرات هایی که هرروز تندتر و گسترده تر میشود، ماشین سرکوب حکومت را فلج میکند. نباید به حکومت فرصت داد تا خودش را جمع و جور کند و با سرکوب اعتراضات بتواند مردم را در خیابان عقب براند. دست به اعتصاب بزنید و تجمعات خود را برگزار کنید. شما این قدرت را دارید که کمر حکومت اسلامی سرمایه داران را که ۳۹ سال فقر و محرومیت و بیحقوقی را به شما تحمیل کرده است بشکنید.

 

سرنگون باد حکومت ضد زن، ضد کارگر، ضد آزادی و ضد بشر اسلامی

زنده باد جامعه ای انسانی، مرفه و آزاد و برابر

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ دیماه ۱۳۹۶، ۱ ژانویه ۲۰۱۷

Bereich mit Anhängen
نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

One response to “کارگران، معلمان، دانشجویان، کارمندان اعتصابات را شروع کنید و ماشین سرکوب را فلج کنید”

  1. maryam says:

    dorod ba mardon aziz iran lofan yadaavari konid mardom be tarf radio va telvezion beravand va anja ra tasarof konad

  مطالب دیگر
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com