مجید آذری
پیام به کورش اللهی های قرن 21
Sunday, 29th October, 2017  
اشتراک گذاری

کسی که در دهه دوم قرن 21 دنبال کورش ” کبیر” واستوانه آن میگردد وفکر میکند حقوق بشر از این استوانه زاییده شده. مثل همان حزب اللهی در سال 57 است که فکر میکرد حقوق بشر از محمد و علی واز قرآن جاری میشود ورفت دنبال خمینی.

فرق این یکی با آن یکی این است که این یکی بعد از 40 سال، میخواهد بجای 1400 سال بعقب کشیدن جامعه، 2500 سال جامعه را بعقب بکشد. هردو ضد علم-ضد انسانیت-ضد عقلانیت ومدرنیته وجامعه نوین انسانی است

رفتن از اسلام به کورش ” کبیر” رفتن از 1400 سال عقب گرایی در تاریخ به   دوهزار وپانصد سال عقب افتادگی در تاریخ است. از چاله اسلامی به چاه هخامنشین پرت شدن است. از امپراطوری خونین اسلامی به امپراطوری خون وشمشیر وجهانگشاهی کورش وجنایتکاران وامپراطوران پرت شدن  است.

تاریخ جهانگشایان وامپراطوران در تاریخ ، تاریخ خون وشمشیر وجنایت وشقاوت است…کورش-اسکندر-محمد-نادر-چنگیر-اغامحمد خان-تیمور لنگ_هیتلر -رضا خان قلدر وخمینی جلاد نباید الگوی مردم قرن 21 باشد. باید با دیکتاتوری ،جنایت ،خون ،شمشیر وامپراطور شمشیر بدست وداع گفت….. باید دنبال انسانیت، آینده وعلم وعقلانیت گشت باید دنبال آزادی وبرابری انسانها در جامعه بود.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

  از همین نویسنده
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com