خلیل کیوان
انتخابات فرانسه : شکست فاشیسم و نه به نئولیبرالیسم
Monday, 8th May, 2017  
اشتراک گذاری

پیش بینی می شد که رای دهندگان فرانسوی دماغ خود را بگیرند و رای شان را به صندوق ها بریزند.

بعد از شکست فاشیست ها در هلند، این دومین شکست بزرگ راست افراطی در اروپا است. با شکست ناسیونال- فاشیسم در فرانسه، آینده راست افراطی در اروپا تیره و تار شد.

روشن شد که رای دهندگان فرانسوی حافظه تاریخی شان را از دست نداده اند. اروپا، یکبار فاشیسم را تجربه کرده است و علاقه ای به تکرار آن، ندارد.

طرفدارن برگزیت و فاشیسم در اسکاندیناوی و سایر کشورهای اروپایی حالا در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته اند.

سایه فاشیسم به کنار رفت. دلهره ها فرو نشست. حالا مردم محروم و طبقه کارگر فرانسه بر مبارزه با یک درصدی ها متمرکز می شوند.

ماکرون، با کسب  فقط 25% آراء بدور دوم انتخابات فرانسه وارد شد. در دور دوم او، با کسب 65.5% آراء، پیروز  شد. به این ترتیب 40% آراء کسب شده او، تاکتیکی و سلبی است. دو سوم آراء وی، برای سد کردن پیروزی لوپن به حساب وی واریز شده است. این آراء، در تلاطمات و کشمکش های بعدی قابل اتکا نیست. با احتساب  4 میلیون رای سفیدی که به صندوق ها ریخته شده و همچنین،  12 میلیون نفری که رای نداده اند او، در همین بدو پیروزی، نماینده اقلیتی بیش نیست.

مکرون وارد کاخ می شود، چون پاریس دست رد بر سینه ماری لوپن زد. لوپن فقط حمایت 5%  پاریس را کسب کرد. مکرون رئیس جمهور شد چون مردم دل خوشی از احزاب سنتی ندارند. مکرون بر آرا سلبی تکیه کرده است. این، پاشنه آشیل اوست.

آنچه مکرون وعده میدهد چیز تازه ای در بر ندارد. سیاست اقتصادی او متکی بر نئولیبرالیسم است که پیشتر امتحان شده است. مصاف های  طبقه کارگر و مردم ناراضی با یک درصدی ها و دولت مکرون، اجتناب ناپذیر است.

یک نتیجه بلافصل و شعف آور انتخابات فرانسه شکست ناسیونال – فاشیسم بود. بعد از شکست راست افراطی در هلند و اکنون در فرانسه، می توان گفت که اروپا تمایلی به تکرار تجربه فاشیسم ندارد. اما نتایج انتخابات و نحوه توزیع آراء در کل پروسه انتخابات نکته دیگری را هم روشن کرد: نئولیبرالیسم هم انتخاب واقعی مردم فرانسه نیست.

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

Comments are closed.

 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com